Порада о програми означованя вельких ювилейох

автор А. Паланчанин
381 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ елктронскей форми, члени Одбору за образованє ше на штвартей схадзки, хтора отриман 2. октобра радзели о випатрунку Програми означованя вельких ювилейох нашого образованя. Слово о преслави 270 рокох образованя по руски, 120 рокох предшколского вихованя и 100-рочнїци ґраматики.

Як порадзене на схадзки шветочносц будзе отримана 18. новембра у Руским Керестуре, а почнє зоз активом наставнїкох и учительох, учителькох, хтори викладаю у порядней и виборней настави на руским язику, як и директорох школох дзе ше така настава отримує. Тота перша часц би требала почац на поладнє.

На схадзки активу би були подзелєни Грамоти найзаслужнєйшим просвитним роботнїком. Єден з найважнєйших критериюмох за доставанє того припознаня то же би го достали просвитни роботнїки хтори у пензиї и хтори дали доприношенє у образованю школярох и през други активносци. Випатрунок припознаня ище нє дефинитивно порадзени.

Потим би шлїдзело отверанє вистави фотоґрафийох, старих и новшого датуму на 15:30 годзин, а вистава би була у Доме култури у Руским Керестуре.

Шветочна академия би спрам поради була отримана од 16 годзин у велькей сали Дома култури. У програми би участвовали шкояре зоз шицких наших школох, а хтори слухаю наставу по руски порядно, лєбо як виборни предмет. Под час програми на вельким видео биму би бул приказовани филм о каждей школи як и слайди фотоґрафийох, а на ище двох би ишол исти змист алє преложени на сербски язик.

Члени Одбору ше порадзели же би за дзешец днї послали фотоґрафиї, як и лїстини школярох хтори буду участвовац у програми шветочней Академиї, як и школярох хтори буду шедзиц у публики и провадзиц програму. Порадзене же би кажда школа приведла по дзешец шкоялрох на шветочносц.

Тиж так кед слово о критериюмох предсидателька Одбору Олена Папуґа шицким членом пошлє питальнїк, на хтори би учительки дали одвити и предклади зоз обгрунтованьом же хтори би просвитни роботнїки требали буц наградзени зоз Грамоту.

У цеку идуцого тижня, як поведзене на схадзки, би шицки нєдоповедзеносци требали буц дефиновани.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ