Позарядово виберанки

автор О. Планчак Сакач
296 Опатрене

Штредком децембра позарядово будземе гласац за посланїкох Народней скупштини, 14-раз по шоре од уводзеня вецейстранковей системи, хтора уведзена 1990. року. За менєй як два роки будзе ше виберац нови состав Парламента, нову Владу, як и власц у вецей як 60 општинох. Гражданє зоз правом гласа 17. децембра буду виберац и власц у Беоґрадзе, и праве тоти виберанки по шицких проґнозох випатраю найнєизвеснєйши. 

Буду то дзешати позарядово парламентарни виберанки од уводзеня вецейстранковней системи, а порядни парламентарни виберанки отримани лєм три раз 1997, 2012. и 2020. року. За финансованє виберанковей кампанї за парламентарни виберанки учашнїком будзе виплацене дакус вецей як милиярду динари.

Прецо ше Сербска напредна странка и Александар Вучич одлучели розписац виберанки, як наводза аналитичаре, то найвироятнєйше же ше нїч важне нє случи до яри слїдующого року, а друга причина по їх думаню же ше опозиця нє годна за таки кратки час консолидовац и добре орґанизовац. Александар Вучич як поєдинєчни политичар и надалєй найпопуларнєйши медзи народом и з найвисшим рейтинґом, алє законїтосц його участвованя у кампанї под знаком питаня.

Проевропска опозиция ше догварела же на виберанки видзе на єдней лїстини, цо була и вимога шицких цо протестовали шейсц мешаци, док ше правоорєнтовани странки нє догварели о коалицийним сотруднїцтве, так же виду у вецей колонох.

Виберанки буду отримани у року у котрим ше збули два нєзапаметани траґедиї масовних забойствох лєм у двох дньох, после чого иницировани вельки протести у Београдзе, алє и у других городох. Опозиция роками критикує власц за корупцию, пороснуце насилства, криминални афери хтори ше нє розришую и за злохаснованє медийох.

Владаюца коалиция, по думаньох аналитичарох, заш лєм  у лєпшей позициї, бо може наступац зоз позициї моци, цо им оможлївює контроловац политичну и медийну сферу. Даяки нєпредвидлїви збуваня могли би звекшац шанси опозициї.

Странком правоорєнтованим вецей одвитує амбиєнт политичней кризи на Косове, а гражданско-лїво орєнтованим вецей одвитує сценарио дзе можу надрилїц теми борби процив насилства, корупциї, животного стандарду, стану у медийох и демократиї.

По розписаних виберанкох Скупштина ше розпущує, а Влада уходзи до техниїчного мандату, роби у полним капацитету у складзе зоз Уставом и законскима предписанями.

ruske.redaktorka@gmail.com

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ