Републична виберанкова комисия обявела прелиминарни резултати

автор в. вуячич
2.1k Опатрене

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера 14. новембра принєсла одлуку зоз хтору утвердзени прелиминарни резултати нєдзельових нєпостредних виберанкох за членох националних совитох националних меншинох. На основи записнїка о роботи виберацких одборох зоз 185 виберацких местох на хторих гласали Руснаци, а хтори обробени заключно зоз 14. новембром на 20 годзин резултати шлїдуюци: до окремного виберацкого списку рускей националней меншини уписане 7.234 гласачoh, гласанє було на 185 виберацких местох, гласали 3.623 гласачe, нєпохасновене 3.565 гласацки лїстки, похасновани 3.621 гласацки лїсток, на виберанкох було 46 нєважаци и 3.575 важаци гласацки лїстки.

По достатих резултатох на основи обробених податкох резултати по виберанкових лїстинох шлїдуюци:

Лїстина „Руснаци вєдно” достала 46,54 одсто лєбо 1.686 гласи и у новим Совиту будзе мац 10 мандати.

Лїстина „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА достала 13,08 одсто, лєбо 474 гласи и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „Руска будучносц” достала 12,21 одсто, лєбо 442 гласи и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” достала 13,28 одсто, лєбо 481 глас и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „ Руска матка за Руснацох” достала 13,58 одсто, лєбо 492 гласи и у новим Совиту будзе мац 3 мандати.

Прелиминарни резултати РВК мож опатриц и провадзиц на урядовим сайту Комисиї, а конєчни резултати виберанкох за национални совити маю буц обявени по штварток, 17. новембра до 20 годзин, а буду обявени у „Службеним гласнїку Републики Сербиї”.

У термину од три днї од утвердзованя конєчних резултатох на виберанкох, Републична виберанкова комисия приноши ришенє о додзелєних мандатох членох националного совиту кандидатом зоз виберанкових лїстинох спрам їх рядошлїду на виберанковей лїстини, починаюци од першого кандидата зоз лїстини. Ришенє о додзелєних мандатох доставя ше Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и обявює у „Службеним гласнїку Републики Сербиї“.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ