Роботна акция на беґелю

автор Д. Барна
336 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 24. фебруара була роботна акция на зредзованю часци беґеля, такволаней рибарскей писти, дзе ЗСР Коляк поряднє отримує змаганя у лапаню риби.

На тей роботней акциї робело ше на поставяню пайпох (бетонских цивох), понеже пре безпечносц людзох, мушелo ше загарнуц ярок.

Пайпи принєсло и обезпечело подприємствоа Води Войводини, а задаток же би их поставели мали члени ЗСР Коляк.

Зоз свою механїзацию, Звонко Рац волонтерски помогнул же би ше пайпи положело и намесцело, а тиж и Яким Пашо помогнул зоз завоженьом глїни и їх загартаньом.

По тераз ярок ше нє могло загарнуц понеже вон вицагує воду зоз Каналскей улїчки кед дижджовни днї, зоз того ярку шицка вода идзе до беґелю. Зоз кладзеньом пайпох, тот проблем ришени.

ЗСР Коляк планує и докончиц спуст за чамци, понеже терашнї спуст барз прикри и нє одвитуюци. То будзе початок роботох на рибарскей писти, понеже шлїдуюца фаза будзе и поставянє ошвиценя. Коло двацец канделабри буду на горнїм бенту од моста по базен. За закончуюцу фазу роботох планує ше положиц лавочки, корпи за шмеце и тварду подлогу же би нє було блата.

На роботней акциї участвовали члени Управного одбору ЗСР Коляк, потим Звонко Рац зоз баґером и Яким Пашо превожел глїну.

Всоботову роботну акцию на беґелю орґанизовали ЗСР Коляк зоз Руского Керестура.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ