Розписана поволанка за предкладанє кандидаткох за награду ,,Лїсточка успиху за жену”

автор Л. Вереш
304 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – З нагоди Медзинародного дня женох, Туристична орґанизация општини Жабель розписала явну поволанку за номинованє кандидаткиньох, хтори зазначели окремни успихи у рижних обласцох.

Награда ,,Лїсточка успиху за жену” будзе додзелєна жени хтора зазначела импресивни досцигнуца у кариєри, образованю, лєбо у дружтвеним анґажованю.

Вецей о явней поволанки мож пречитац на тим линку на сайту Туристичней орґанизациї општини Жабель.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ