Seа Dance Festival у Будви

автор Виктор Винаї 7. авґуст 2015

Три днї после новосадского Eґзиту єден зоз найпопуларнєйших фестивалох у Европи ше преселєл до Будви, до Чарней Гори, под нову назву Seа Dance Festival. Зоз пресельованьом єдней часци виводзачох, преселєла ше и єдна часц публики.

Seа Dance Festival отримани на Язу, єдней зоз найкрасших плажох на Ядранским морю и у Европи. Ту, такой коло самих бинох, поставени и камп. Шатри вноци були празни, а през дзень полупразни. Хто нє мал окремну защиту, а звичайно ю нє мал, мушел ше даґдзе скриц, бо на високих темепературох нє могло витримац. На Язу нєт древа, нєт хладку, нєт витрику. Кед вас сон нє звлада, без огляду же сце од танцованя цалу ноц вистати, идзеце на плажу купац ше.

 Вельки шатор за друженє

 Хто нє може спац, хто ше спекол, та сцека од слунка, може пойсц до велького шатру дружиц ше. Тота часц права часц Sеа Dance-у, дзе находзице приятельох. Дзепоєдних сце уж упознали у Новим Садзе, и тераз тото приятельство лєм предлужуєце.

Язик на котрим ше бешедує то анґлийски, нормално. Но, зоз Македонцами, Болгарами, Словенцами… кажде бешедує по своїм. Кед дацо запнє, враца ше на анґлийски, алє нєсподзивює блїзкосц зоз тима народами и исти проблеми з хторима ше зочую.

У контактох зоз младима зоз других жемох, пожадал сом научиц норвежски, шпански…

 Одход до Будви

 Шицко цо у рамикох фестивала, а у нїм и сам камп, барз драге. Ми ше зоз Чарногорцами єднали за пиво и вец нам спущовали цени. Озда мали цену за нас, и за правих странцох – тих цо ше зоз нїма нє могли згвариц на мацеринским язику.

„Нормални” цени були у Будви, алє требало исц пешо и пейц километри. После нєпреспаней ноци и дня, драга була длугока. А, Будва прекрасна.

 „Шутки” по чарногорски

 Найпопуларнєйша ґрупа „The Prodigy” була и на Твердинї, и у Будви. Зоз ню и єй прихильнїки. Їх музика „аґресивна”, члени нєпреривно поволую на скаканє, дрилянє… на „шутку”. Медзитим, док вас у Новим Садзе вше дахто лапел, и просто сце нє могли

спаднуц, бо шицки були солидарни, у Будви вас нїхто нє лапал, нїхто нє затримал.

Попри тим, палєло ше и баклї, котри ше руцало медзи публику. Як у тей велькей контроли, дзе нє було шанси же би вошла склєняна фляша, нє дай боже дроґа або даяки други предмет, прешли тоти баклї – нє ясне. Хто достал з тоту баклю, такой глєдал першу помоц, а тоти калїченя вообще нє були наївни.

 Караван предлужує далєй

После двох тижньох музики, нєспаня и купаня на морю, врацели зме ше до Войводини. Но, нє шицки ше врацели дому. Єдна часц предлужує лєто по

подобних фестивалох котри ше отримую ширцом Европи. То, заш лєм, найтуньше лєтованє и найтуньши способ забави.

Feedback зоз збуваня

 Ивана Ловас, 24 роки: Того року сом була на обидвох часцох Еґзит авантури и нє можем повесц хтора була лєпша. Од Sea Dance-у сом нє обчековала наисце нїч и прето сом ше приємно нєсподзивала! Можебуц ми то було и лєпше искуство од Еґзиту. Морйо, музика, млади, уживанє. Виводзаче ме окреме нєсподзивали, думам же були лєпши як на Твердинї. Совитуєм шицким младим же би нарок нащивели голєм єден з тих фестивалох!

Даниел Мудрох, 18 роки: Барз ми ше пачела музика, була супер атмосфера, алє орґанизация нє була на таким уровню як на Еґзиту. Но, то и розумлїве понеже то лєм други таки фестивал у Будви, а Еґзит уж розвити фестивал.

Аня Гудак, 18 роки: Було барз добре, екстра! У Будви єст менєй людзох, алє атмосфера иста як на Твердинї, бо углавним исти людзе приходза. Интересантне же ше у Войводини, на ровнїни, Еґзит отримує на Твердинї, на покус бреговитим подручу, а у Чарней Гори хтора бреговита, сам Фестивал ше отримує на плажи хтора ровна як тепша.

22 sea dance

(Опатрене 77 раз, нєшка 1)