Школски рок ше закончи 6. юния

автор В. Вуячич
485 Опатрене

БЕОҐРАД – Министерство просвити вчера послало допис школом у вязи зоз одлуку Влади Републики Сербиї же ше друге полроче школского 2022/2023. року за школярох основней и штреднєй школи, у часци хтора ше одноши на порядну наставу, закончи на вовторок, 6. юния 2023. року.

Тота одлука принєшена у складзе зоз календарами образовно-воспитней роботи за установи образованя, зоз хторима дата можлївосц одступаня од утвердзеного числа наставних дньох до пейц одсто, покля ше шицки други активносци хтори предвидзени з календаром витворює и далєй як цо то утвердзене, гвари ше у допису Министерства.

Образовно-воспитни установи маю утвердзиц предлог заключних оценох найпознєйше по 6. юний, а при упознаваню школярох и родичох з предлогом, наставнїк дава и обгрунтованє оценох. Школи маю обовязку школяром обезпечиц условия же би могли виправиц оцени.

Предлужене пребуванє, як и цалодньову наставу, у тих школох дзе єй єст, орґанизує ше по 20. юний 2023. року. Шицки активносци у вязи зоз орґанизацию и реализацию закончуюцих испитох у основней и штреднєй школи, класних и поправних испитох, рочних испитох у музичних школох, як и шицких других испитох хтори ше поклада у школох, запровадзує ше у складзе зоз рочним планом.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ