Сликованє у нашим облєчиве у центре Суботици

автор Ол. Папуґа
335 Опатрене

СУБОТИЦА – Од 27. авґуста по 3.септембер у Суботици тирвали Днї городу Суботица, три днї тирвали рижни културно-забавни програми на Площи шлєбоди.

Праве, всоботу, 2. септембра, пред вечаром кед на суботицкей площи було вельо людзох, столїки зоз рижнима лакотками и традицийнима єдлами, шесцеро млади Руснаци Павлина Шепински, Соня Сабадош и Андрея Сабадош, Кристиян Сопка, Иван Гарди и Иґор Сабо ше у нашим националним облєчиве прешейтали по центре Суботици. Були замерковани, Суботичаном були атрактивни. Промововали Дружтво Руснацох и свой народ.

По проєкту хторе розписало Роботне цело за младих Националного совиту рускей националней меншини, Дружтво Руснацох у Суботици достало средства за промоцию народного облєчива хторе у власносци того дружтва. Надумали же би то було сликованє особох у нашим облєчиве у центре Суботици. Активносц хтора була всоботу, 2. септембра наволали по модернє Селфи у Суботици.

Пред облєканьом до руских шматох, млада фотоґрафка Ивана Медєши присутним отримала курс о фотоґрафованю. Бешедовала о сучасних фотоапаратох, сликованю свадзбох, кресцинох, родзених дньох, природи и о тим цо єй наймилше – спортских случованьох дзе треба швидко реаґовац. Шицки єй искуства о фотоґрафованю були подкрипени зоз слайдами хтори порихтала за тоту намену же би присутним цо баржей дочаровала нє лєгке, алє красне фотоґрафске ремесло.

У рамикох Днї городу Суботица, хтори тирвали од 27. авґуста по 3.септембер отимани и Суботицки маратон дзе участвовал и Томислав Джуня зоз Нового Орахова.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ