Шорую успих за успихом на тамбури

автор А. Чизмар
411 Опатрене

Браца, Иван и Даниел Фейдийово зоз Руского Керестура, обидвоме школяре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) зоз Кули, єй оддзелєня у Керестуре, призначую успих за успихом на тамбури, на нєдавно отриманих змаганьох, а найзначнєйше за нїх були перше и друге место на єдним змаганю медзинародного характеру. З тей нагоди зме побешедовали зоз нїма, пожадали зме дознац дацо вецей од младих и перспективних школярох.

Двоме браца тераз уж часто вежбаю вєдно, кеди ґод єст нагоди старши ше здогаднє скорейших лекцийох. Младшому то нагода научиц нове и утвердзиц уж научене, док старши дзечнє пребера улогу малого учителя котри дзенє подзелї совит. Часто маю нагоду и наступац вєдно, цо наисце пиха за родичох.

Иван перши вибрал инструмент

Иван Фейди, школяр осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, алє и школяр шестей класи ШОМО. Добри є школяр як у порядней школи, так и у музичней, успихи ше лєм шорую, а шицко дзекуюци роботи з любову, моцней дзеки и витирвалосци. До музичней школи ше уписал бо одроснул у фамелиї талантованих музичарох, та якош ше подрозумйовало же дацо будзе грац на даяким инструменту.

– На тамбури сом почал грац рок познєйше як сом ше уписал до музичней школи, односно 2018. року. Уписал сом ше до музичней школи прето же ми цикаво випатрало знац и учиц грац на даєдним инструменту. Перше сом жадал учиц ше грац на ґитари, алє за ґитару ше нє могло опредзелїц, та вибор остал на тамбури – толкує Иван.

Иван на змаганю

На остатнїм змаганю дзе бул, завжал перше место, теди можебуц анї сам нє обчековал, алє то вшелїяк було лєм потвердзенє за його добру роботу. То було Медзинародне змаганє у Панчеве у Музичней школи „Йован Бандур”. Од жирия достал 99,33 боди, лєм ниянси хибели до максимуму, алє же може освоїц и шицки 100 боди, уж себе доказал на єдним зоз прешлих змаганьох.

– У тим школским року сом тиж так завжал перше место на Фестивалу Войводянскей тамбури, дзе сом мал 98 боди. Найзначнєйша награда потераз ми було перше место на змаганю „Фантаст” прешлого року, дзе сом од можлївих 100 бодох, достал шицки 100 – здогаднул ше Иван Фейди.

Потолковал нам же на тамбури вежба вше кед ма нагоду, алє же обовязки зоз порядней настави муша буц на першим месце. Того року є и матурант, та ше муши пририхтац за упис до штреднєй школи, а оцени би требали буц цо лєпши же би ше му удало уписац до жаданей школи. Вшелїяк, його оцени одлични, и гордо ше може похвалїц зоз двома школярскима кнїжочками.

– На инструменту вежбам кед нє мам важнєйши обовязки, а кельо вежбам завиши од чежкосци композицийох. Дакеди вежбам лєм 10 до 15 минути, а дакеди аж годзину. На наступу ми ше случело дацо нєзвичайне, а то же ми публика у стред наступа почала кляпкац, кед сом наисце нє обчековал. Вельку потримовку мам од фамелиї, наставнїци и корепетитора. Наставнїкове ми Гелена Гарвильчак, котра ми виклада тамбуру, и Владислав Тамаши, хтори ми виклада солфедьо – закончує наш собешеднїк Иван.

Даниел рушел за братом

Даниел Фейди, школяр штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, и школяр другей класи ШОМО, младши брат котри рушел по драги старшого брата, на котрого ше упатрал и дзекуци кому полюбел тамбуру ище док бул оводарец.

– Ходзим до музичней школи од 2021. року, а граєм од 2022, так як шлїдзи, перши рок без инструмента же бизме научели основне, а потим сом ше опредзелєл за тамбуру бо ми випатрала найцикавше. Тиж так и мой брат грає на тамбури, та сом знал же вше будзем мац помоц и потримовку – толкує Даниел.

До музичней школи ше уписал зацикавени, насампредз, зоз музику и инструментом. Одмалючка жадал грац на инструменту, та зоз одушевийом дочекал, и виучує ґрадиво у музичней школи. Тиж, як и брат успихи ше шорую єден за другим, а шлєбодно мож повесц же анї порядна настава нє церпи, у його обидвох школярских кнїжочкох шорую ше лєм найлєпши оцени. Попри одличних оценох, ту и одлични успихи.

– Того року сом освоєл єдну награду у Суботици, точнєйше друге место зоз 88,33 бодами. Наградзени сом и на Медизнародним змаганю у Панчеве, кед сом завжал перше место. Мила ми и награда од прешлого року зоз Фестивалу ,,Фантаст’’, дзе сом тиж завжал перше место. Найбаржей ше цешим кед достанєм награду, бо видзим же ше труд виплаци. Шлєбодни час любим препровадзиц зоз тамбуру у рукох, вежбам кельо лєм можем и кед нє мам вельо обовязки. Мам вельку потримовку од фамелиї, алє и од наставнїци Гелени Гарвильчак при котрей учим грац на тамбури, и наставнїка Владимира Тамаши на солведю, вшеляк най нє забудзем и корепетиторку – визначел Даниел Фейди.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ