Стретнуца у Матки „Мой швет”

автор В. Вуячич
522 Опатрене

Госци на Стретнуцох у Матки у сериялу „Мой швет” пред камерами и публику бешедую о тим як вони нєшка видза швет коло себе, дзе їх место у тим швидким швеце и як видза вообще нашу руску, войводянску културу и єй место у ширших рамикох и окруженю

У Клубу приятельох Руского културного центру звичайно штвартками мож присуствовац на програми хтора наволана „Стретнуца у Матки”, а зоз хторей настава серия емисийох „Мой швет”. Програма задумана и реализує ше у форми розгварки, а знїма ше и емитує ше ю у руских емисийох Телевизиї Войводини. Автор и модератор програми и сериї емисийох Славко Винаї

Од першей знятей емисиї єст уж три роки. Почало 2020. року после закончених найоштрейших мирох у пандемиї зоз вирусом корона, кед зме шицки були досц нєсиґурни чи даґдзе пойсц, висц зоз обисца, чи остац дома заварти медзи штирома мурами.

Славко Винаї у Руским културним центре почал правиц мултимедиялни стретнуца, хтори зоз ТВ екипу знїмал и вец су емитовани на ТВ програми у руских емисийох. У тих даскелїх перших емисийох собешеднїк и модератор шедзели коло шанку (озда там було наймоцнєйше шветло), а медзи секвенцами у бешеди були музични точки.

З початку нє була усталєна шема и у Клубу приятельох Руского културного центру дакеди було публики, а дакеди анї нїкого и вец якош од єшенї 2022. року, скоро кажди штварток Винаї ма госца на „Стретнуцох у Матки”. Источашнє, то и явне знїманє, отворене є за публику, авторского сериялу „Мой швет” чий автор и водитель Славко Винаї. Емисиї ше емитує периодично на Другей програми РТВ штвартками у рамикох емисиї по руски „Добри вечар, Войводино”.

Кед слово о тим хто будзе госц, автор програми „Стретнуца у Матки” Винаї нє назначел строги критериюми. Раз, у бешеди препомнул же критериюми нєт. Нач? Вон жада побешедовац зоз каждим хто охабел свой шлїд при Руснацох, преважно у нашей рускей култури. Медзи госцами дотераз були науковци, людзе зоз театру, литератури, подобово уметнїки…  Госци були и младши ґенерациї, алє и гевти цо их тримаме же су найпродуктивнєйша ґенерация писательох.

Жадам вериц же сериял наволани „Мой швет” праве пре особи хтори Винайови госци, хтори приставаю и жадаю бешедовац зоз модератором о своїм творчим, алє и особним живоце. Понеже у култури єст тото индивидуалне, алє и гевто обще, велї до тераз бешедовали о тим як наставала їх анґажованосц на културним плану Руснацох. О тим яки їх швет нєшка, як го вони доживюю, з чим ше нєшка пасую у животним окруженю, а яки тот швет бул кед вони починали твориц и охабяц власни шлїд у нашей култури. Яку вони мали потримовку кед починали, а яка вони тераз потримовка тим цо починаю. О тим як нєшка видза швет коло себе, дзе їх место у тим швеце и дзе видза вообще нашу руску, войводянску културу и єй место у ширших рамикох и окруженю.

Програма и задумана и реализує ше у форми розгварки, модератор Славко Винаї, дакеди и на жовиялни способ, зоз собешеднїками спатра актуални стан у рускей култури, уметносци, науки… Шицко ше одбува у просторе хтори нє студио, у амбиєнту хтори нє порихтани за добре и моцне ошвиценє. Знїманє нє тирва длужей як годзину, сценоґрафия минимална, найчастейше стол и два особи коло стола. Два телевизийни камери унапрямени на собешеднїкох, публика дисциплинована: припатра ше, нє бешедує, нїч ше нє випитує, нє кляпка. А кед ше знїманє закончи и рефлектори погаша, а слабе клубске шветло и музика уключи почина жубротанє, фотоґрафованє зоз госцом и ище вельо питаня на хтори ше найчастейше одвит анї нє чека, важне же кажде ма право на власне думанє.

Простор у хторим Винаї прави емисиї далєко од совершеного студийного и вообще таке дацо нє мож анї поровнац, а кельо тому простору треба векша пременка, видно вше и з каждей нагоди. Руски културни центер провадзи проблем же нє ма свойо просториї, и же є подквартельош, як при нашей Грекокатолїцкей парохиї, так и при Городу Новим Саду, а отримованє будинку на власних моцох Руского културного центра. На вецей заводи ше обнавяло просториї, алє якош док ше єдна часц оправи уж би на другим боку инше оправяц. И як то часто зна буц же ше одредзени ствари знаю вишлїснуц нашому интелекту, була то шмелосц почац правиц таки емисиї у матки, а з другого боку тот простор ма душу и у тим просторе ше шицки чувствую як дома, и як медзи своїма.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ