Традицийна петнаста Чукияда у Руским Керестуре

автор д. барна
488 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 23. октобра, з нагоди Дня ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, домашнє Здруженє спортских рибарох (ЗСР) „Коляк” орґанизовало уж петнасте традицийне змаганє у лапаню риби „Чукияду”.

На тогорочней Чукияди, и попри раншей молги алє вигодней хвилї за лапанє риби, змагал ше двацец єден сениор. Медзи учашнїками векшина була члени ЗСР „Коляк” з валалу.

По пропозицийох, змагало ше зоз трома циґонями без балерини, а зоз штвартим ше могло лапац рибки за мамки.

У конкуренциї сениорох перше место завжал Любомир Кренїцки з влапену єдну чуку чежини 1545 ґрами, друге место Желько Жирош зоз тиж влапену єдну чуку чежини 1370 ґрами, док треце место освоєл Янко Рамач, чий улов були два чуки, чежини 905 ґрами.

За шицких учашнїкох и своїх членох ЗСР „Коляк” по законченю штирогодзинового змаганя орґанизовал полудзенок и друженє, а сениоре достали пенєжни награди – за перше место 50% , друге 30%, а за треце 20% од уплаценей котизациї.

Змаганє отримане на часци беґелю од моста по базен на новей писти, а вкупно лапени лєм шейсц чуки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ