У цеку вартанє пнякох у городских паркох

автор Вл. Дїтко
429 Опатрене

ШИД – После нєпогоди, хтора ше случела 19. юлия, у городских пакрох велї стебла попилєни, а хвильково ше варта пняки.

Тоту роботу зоз тракторску механїзацию и з одвитуюцима вартачками окончую роботнїки Лєсарского ґаздовства у Моровичу.

Як наявене зоз ЯКП „Стандард” през єшень буду обновени парки зоз новима младима древками.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ