У Коцуре отримане 22. Републичне змаганє з руского язика

автор Ол. Русковски
624 Опатрене

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 27. мая, отримане 22. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури у рамикох 260 рокох насельованя Руснацох до Коцура, 110 рокох виводзеня першей театралней представи у Коцуре и 110 рокох од народзеня проф. Гавриїла Г. Надя.

На змаганю участвовали школяре VII и VIII класи зоз основних школох з порядну наставу по руски и школяре зоз школох дзе ше руски язик учи як виборни предмет з елементами националней култури, хтори ше на Медзиокружним змаганю отриманим 1. априла пласовали на Републичне.

Свойо знанє того дня указали 22 школяре зоз 9 руских местох. Зоз порядней настави змагали ше седмеро школяре, зоз двох школох и двох наших местох – зоз Руского Керестура (5) и Коцура (2). Зоз виборней настави змагали ше петнацецеро школяре зоз петнац школох и седем местох – зоз Нового Саду (9), Сримскей Каменїци (1), Петроварадину (1), Дюрдьова (1), Вербасу (1), Бачкей Тополї (1) и Нового Орахова (1).

Змагательох и присутних спред Дружтва за руски язик, литературу и културу привитала Ирина Папуґа, а спред Основней школи „Братство єдинство” наставнїци Славица Байор и Снежана Шанта.

И того року тести за Републичне змаганє за порядну наставу порихтала професорка Люпка Малацко, а за виборну наставу професорка Мария Стрибер, зоз потримовку др Юлияна Рамача.

Под час препатраня тестох, школяром була орґанизована нащива Етно клубу „Одняте од забуца” дзе их дочекала його предсидателька Аранка Медєши и бешедовала им о историї и култури народох котри жию у тим валалє.

Шицки школяре указали барз добре знанє и шицки завжали єдно з перших трох местох. Як награду успишни школяре достали кнїжку у виданю Дружтва за руски язик литературу и културу, a шицки котри участвовали достали подзекованє и диплому. На уручованю наградох присуствовала и предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа.

Кед слово о порядней настави руского язика, зоз VII класи школяре Теодор Штранґар и Иван Фейди з Руского Керестура завжали II место, а Алекса Сопка III место. Зоз VIII класи школяре котри найлєпше поробели тести то Лана Штранґар и Ребека Сабадош вони завжали I место, обидва з Руского Керестура, и Дамян Радванї и Теодора Ґайдош завжали II место, обидвойо зоз Коцура.

Од школярох котри руски язик уча як виборни предмет з елементами националней култури зоз VII класи найлєпши резултати мали Сара Надь з Вербасу, Кристина Ковач, Мартина Фейди, Соня Надрлянски, Алекса Катона з Нового Саду, Владимир Папуґа з Петроварадину котри дзеля I место, а Дуня Бабий з Дюрдьова завжала II место. Зоз VIII класи найуспишнєйши були Сара Шовлянски, Никола Вукмирович, Сара Салонтаї, Маша Прица, Теодора Рамач з Нового Саду, Серґей Дюранїн зоз Сримскей Каменїци и Марина Барна з Нового Орахова котри завжали I место, и Дєрдь Хуняди з Бачкей Тополї завжал II место.

Наставнїци котри пририхтовали шкоялрох за тото змаганє то Снежана Шанта (Коцур), Каролина Джуджар и Тамара Хома (Руски Керестур), Мария Самарджич (Дюрдьов), Славица Мали (Вербас), Ана-Мария Рац (Нови Сад), Оля Яковлєв (Нови Сад, Петроварадин, Сримска Каменїца) и Татяна Дудаш (Бачка Тополя, Нове Орахово).

Спрам Календара Министерства просвити за 2022/2023. школски рок, Републичне змаганє орґанизовали Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Основна школа „Братство єдинство” Коцур.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ