У новим „Руским слове”

автор в. вуячич
394 Опатрене

НОВИ САД – Штерацец шесте число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о резултатох виберанкох за Национални совит Руснацох. На Наших местох мож пречитац звит зоз шестей схадзки Скупштини општини Кула.

Економия пише о интересантним роботу за польо хтори направени у Нишу, а на бокох Култури и просвити мож пречитац о рижних активносцох у наших основних школох.

Духовни живот пише o балу хтори орґанизовал Каритас у Руским Керестуре, а на бокох Людзе, роки, живот у тим чишлє наш госц Яким Еделински Тоша з Руского Керестура.

На Спорту мож пречитац о одбавених стретнуцох и пласману наших спортистох, а наявене и Шветове першенство у фодбалу.

И у тим чишлє єст рубрика Горуци тепши, а вишли и додатки Руске словечко и Дом и фамелия.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ