У новим „Руским слове”

автор М. Тамаш
221 Опатрене

НОВИ САД – У двацец трецим чишлє новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк текст о прелиминарних резултатох виберанкох за скупштини городох и општинох, хтори були 2. юния.

У рубрики Нашо места текст о трецим Фестивалу традицийних руских єдлох Смаки традициї хтори отримани прешлей соботи у Руским Керестуре, а у рубрики Економия текст о випатрунку жита, ярцу и других єшеньских польопривредних културох и предстояцей жатви.

На Култури и просвити текст о припознаню „За чисти и желєнши школи у Войводини”, хторе достала ОШ „Братство єдинство” зоз Коцура у рамикох проєкта Покраїнскей влади.

У рубрики Людзе, роки, живот представени Михайло Сакач зоз Коцура и колпортере новинох Руске слово у наших местох. Духовни живот понука текст о другим Медзинародним екуменским фестивалу духовней музики „Емаус фест“ у Руским Керестуре.

У рубрики Спорт текст о успиху Валентини Надь на 12. Олимпийских бавискох за школярох Сербиї.

И у тим чишлє стална рубрика Горуци тепши, а вишли и додатки Мозаїк и Дикица.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ