У општини Вербас велька єшеньска акция одношеня рошлїнского одпаду

102 Опатрене

ВЕРБАС – Велька єшеньска акция одношеня рошлїнского одпаду, односно лїсца и дробнєйших остаткох рошлїнох зоз заградох и з обисцох, у Вербасу планована за соботу 16. децембер, сообщене медийом зоз Явного комуналного подприємства „Комуналац” з Вербасу.

У населєних местох вербаскей општини, як наявюю у Роботней єдинки „Чистота” ЯКП „Комуналац, виношенє рошлїнского одпаду плановане за период од  18. по 22. децембер. У валалох жителє треба же би винєсли рошлїнски одпад опрез своїх обисцох кед и желєни канти за шмеце, бо ше велька єшеньска акция окончує попри порядного одношеня шмеца.

Рошлїнски одпад на пондзелок, 18. децембра, будзе ше виношиц зоз Савиного Села, на вовторок 19. децембра з Равного Села, на стреду 20. децембра зоз Змаєва, на штварток 21. децембра зоз Бачкого Доброго Поля и на пияток 22. децембра з Коцура.

Тоту файту одпаду треба повязац до снопчкох або го спаковац до шкатулох. Мож го попаковац и до моцнєйших мехох, найлєпше до желєних типизованих мехох же би роботнїки лєгчейше и ефикаснєйше окончели свою роботу”, гваря зоз „Чистоти”.

Одредзени процент обисцох лїсце и други остатки рошлїнох хаснує за правенє компосту, док ше зоз городских улїцох пре спомалшене препаданє лїсца и опасносц од затиканя шахтох и олукох лїсце позберане зоз жеми виноши на шмециско.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ