Започало друкованє гласацких лїсткох

автор в. вуячич
369 Опатрене

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера сообщела же у присустве заменїка предсидателя Републичней виберанковей комисиї Марка Янковича, членїци Комисиї Бранкици Йович и заменїка секератара Комисиї Бояна Пудара, у друкарнї Явного подприємства „Службени гласнїк”, започало друкованє гласацких лїсткох за гласанє на нєпостредних виберанкох за членох националних совитох националних меншинох, хтори розписани за 13. новембер 2022. року.

Заменїк председателя Комисиї Марко Янкович виявел же єст 23 национални совити националних маншинох, з тим же ше за 19 национални совити членох будзе виберац нєпостредно, а за 4 прейґ електорскей скупштини.

На основи Одлуки РВК и виберацкого списку, хтори заключени 28. октобра, видрукує ше 457.094 гласацки лїстки.

Гласанє на нєпостредних виберанкох будзе реализоване 13. новембра 2022. року на 949 виберацких местох, док електорски скупштини буду отримани источашнє, зоз початком на 12.00 годзин, виявел Марко Янкович.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ