Пририхтованє мирох за очуванє кирилки

автор тнґ/мар
837 Опатрене

БЕООҐРАД – У пририхтованю мири и предписаня за очуванє кирилки, а предвидзени и кари за потупенє одреднїцох о службеним хаснованю язика и писма – пишу „Вечарши новосци”.

Зоз стратеґию розвою култури, хтора однєдавна на явней розправи, предвидзени порцийни олєгчаня за видавательох новинох и кнїжкох на кирилки, стимулованє компанийох котри свою назву напишу з кирилку, як и други вигодносци за хаснованє сербского язика и националного писма.

По спатраню на Французку, Польску и други европски жеми, старосц о язичней политики превежнє нове цело – Совит за сербски язик.

З Нарисом вименкох и дополнєньох закона о службеним хаснованю язика и писма одредзени третман сербского язика и кирилки у явним живоце, а перши раз буду запровадзени и кари за потупенє тих предписаньох.

У предложеним закону кирилка одредзена як матичне писмо, хторе зоз сербским язиком облапя писмене и усмене хаснованє у державних орґанох, локалних самоуправох, школох, факултетох, друкованих и електронских медийох, як и подприємствох и установох, док латинка будзе мац статус  „помоцного писма” – пишу „Новосци”.

Мобилни оператере тиж буду мац обовязку обезпечиц ровноправни статус обидвох писмох.

Министер  култури и информованя Владан Вукосавлєвич за „Новосци” гварел же нє слово о надрильованю кирилки, алє о єй очуваню, прето же тото писмо у Сербиї загрожене. Стан релативно алармантни, насампредз пре предоминантне хаснованє латинки, а „сиґурно же латинка нє будзе забранєна”, гварел министер.

За потупенє предписаньох о службеним хаснованю язика и писма предвидзена пенєжна кара од 5 000 до 100 000 динари, а за подприємства од 500 000 до милион динари, односно 70 000 за одвичательну особу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ