Розписани парламентарни и локални виберанки за 17. децембер

573 Опатрене

БЕОҐРАД – Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич подписал 1. новембра указ о розпущованю Скупштини Сербиї и розписованю позарядових парламентарних виберанкох за 17. децембер.

Предсидатель Вучич гварел же на основу члена 109, пасус 1 и 5 Устава Републики Сербиї и члена 21 пасус 1 Закону о предсидательови Републики, на обгрунтовани предлог Влади Сербиї од 30. октобра, принєсол указ о розпущованю Народней скупштини Републики Сербиї.

Термини за окончованє виберанкових роботох починаю од хвильки ступаня тей одлуки на моц, односно од обявйованя у Службеним глашнїку Републики Сербиї.

Пред тим и предсидатель Скупштини Сербиї Владимр Орлич розписал, истого дня, локални виберанки за 17. децембер хтори буду отримани у 65 городох и општинох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ