Весна Папуґа Берец

автор Ясмина

Vesna Papuga-Berec-smeje seВЕСНА ПАПУҐА БЕРЕЦ народзена 3. юния 1966. року у Миклошевцох. Основну школу закончела у Миклошевцох и Сримских Чаковцох, а Ґимназию у Руским Керестуре. По законченю штреднєй школи студирала на Катедри за руски язик и литературу на Филозофским факултету у Новим Садзе.

Писнї обявйовала у Литературним слове, МАК-у Шветлосци и Новей думки.

Умарла 14. януара 1994. року.