Активносци у коцурским Доме култури и Руским доме претаргнути

автор ол. русковски
524 Опатрене

КОЦУР – Пре Одлуку о позарядовим стану у Републики Сербиї, шицки активносци
КУД ,,Жатва” у Доме култури и просторийох Руского дому у Коцуре претаргнути
надалєй.
У КУД ,,Завичайно врело” тиж претаргнути шицки активносци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ