Зоз журку випровадзели лєто

автор т. салаґ 8. септембер 2019

У КУД „Тарас Шевченко” пияток, 30. авґуста, дюрдьовска младеж отримала традицийну лєтну журку под назву „Aloha summer”.

„АLOHA SUMMER” У ДЮРДЬОВЕ У КУД „Тарас Шевченко” пияток, 30. авґуста, дюрдьовска младеж отримала  традицийну лєтну журку под назву „Aloha summer” Остатнї днї одпочивку, уж даскельо роки у Дюрдьове, резервовани за пририхтованє лєтней журки. Млади активисти зоз КУД „Тарас Шевченко”, або як вони волаю, зоз Матки, ше и того року дзечнє позберали и орґанизовали друженє.

Длужей як мешац тирвало рихтанє и обдумованє того вечара. Орґанизовани були креативни роботнї на котрих ше правело рижни прикраски у складзе зоз тему, як наприклад квитки з паперу, ананаси зоз пластичних фляшох, палми, лампаши, рамики зоз квеца за фотоґрафованє. Понеже уж роками орґанизую таки змисти, а и збуваня зоз иншакима темами, у тих просторийох, орґанизаторе уж искусни, та прето кажда подїя вше лєпше обдумана и вше є нащивенша. У орґанизациї єст надосц младих и то уж штварта-пията ґенерация котра ше опробовала у обдумованю таких подїйох.

– Журка, як и каждого року, прешла у найлєпшим шоре. Нє було нїяки проблеми, анї коло орґанизациї, анї на самим вечаре. Барз ми мило же нас нащивели вельо млади зоз вецей местох. Можем повесц же нас у орґанизациї того року було наисце полно, и то нам барз помогло при пририхтованю. Лєтня журка нам уж традицийна, а того року зме першираз орґанизовали и вяри журку зоз назву ,,90’s party”.

План нам таки же би ярня журка вше мала иншаку тему. Тераз нам шлїдзи, тиж так традицийни, „Бал младих” у новембру и „Литературни вечар младих” у децембру, та ше после краткей паузи почнєме рихтац за нови виволаня – гварела єдна зоз орґанизаторкох Оливера Пап.

Сала була преполна з младима зоз Дюрдьова, а и других местох, як цо то Руски Керестур, Коцур, Нови Сад, Жабель, Шайкаш, Чуроґ. Шицки тоти млади ше дружели, танцовали и уживали у правей клубскей атмосфери, зоз диско ошвиценьом и ди-джейом котри направел одличну атмосферу пущаюци популарну музику вецей жанрох.

АНКЕТА

Aна Рац, Руски Керестур:

Я першираз у Дюрдьове на такей журки. Дакус зме нєплановано пришли, алє наисце нє бануєме же зме ту. Правда же ище нїкого нє познаме, алє нам мило же зме Руснацами. Наисце сом ше нєсподзивала кельо вельо людзе пришли. Барз ми ше пачи на журки и мило ми же млади у Дюрдьове активни и же таке орґанизую. Любела бим кед бизме ше баржей зволовали и упознавали медзи собу, бо Руснацох нєт вельо.

Томислав Пап, Нови Сад:

Першираз сом на „Aloha summer” журки и ту наисце феноменално. Барз добра атмосфера, як и орґанизация. Гей же досц горуцо, алє то у складзе зоз журку. Намагаме ше приходзиц и потримац збуваня котри орґанизую млади Руснаци. 

Ивона Будински, Руски Керестур:

Я тиж так першираз у Дюрдьове на журки и ту ми барз приємно. Нє обчековала сом же будзе тельо вельо младих. Думам же би ше млади Руснаци зоз вецей местох требали сходзиц и цо вецей орґанизовац таки и подобни збуваня.

Звонимир Сабадош, Руски Керестур:

Того року сом други раз у Дюрдьове на журки, бул сом и вяри кед орґанизовали „90’s party”. Теди ми ше барз пачело, та сом себе гварел же мушим присц и на тоту журку. Любел бим присц и на шлїдуюце збуванє котре Дюрдьовчанє буду орґанизовац, бо ми ше ту наисце барз пачи.

Ана Радишич, Дюрдьов:

Понеже сом була у орґанизациї кед ше почало реализовац тоти журки, нє першираз ми же сом нащивела тоту нашу лєтню журку. Можем повесц же супер музика, атмосфера, орґанизация, и же ше журка наисце удала. Будзем приходзиц на шицки збуваня, док ґод ше их будзе орґанизовац.

Иван Молнар, Дюрдьов:

Мнє ше барз пачи на журки, наисце ше потрудзели добре ю орґанизовац. Мило ми же пришли млади зоз рижних местох, же пришли и Руснаци у таким вельким чишлє, и же ше шицки вєдно дружиме и вешелїме.

(Опатрене 122 раз, нєшка 1)