Нєшка Конференция „Информованє на язикох националних меншинох у шветлє запровадзованя Медийней стратеґиї”

автор б. варґа
440 Опатрене

НОВИ САД – Нєшка на 10,30 годзин почина онлайн конференция „Информованє на язикох националних меншинох у шветлє запровадзованя Медийней стратеґиї Републики Сербиї”, котру прейґ Зум платформи орґанизую НВУ „Руске слово” и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС).

Конференция ше орґанизує з потримовку Нєзависного здруженя новинарох Сербиї (НЗНС) и Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), на котрей буду участвовац представнїки ОЕБС-у и двох министерствох Влади Републики Сербиї.

З рускоязичней заєднїци буду участовац державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, Таня Арва Планчак з Националного совиту рускей националней меншини и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

У фокусу конференциї будзе значенє медийней самореґулациї, односно Интерного етичного медийного кодексу котри концом 2019. року подписали НВУ „Руске слово” и Национални совит рускей националней меншини.

Же би могли провадзиц, заинтересовани ше до початку конференциї можу приявиц на тим ЛИНКУ.

Деталнєйшу аґенду мож зняц на тим ЛИНКУ.

Интерни етични медийни кодекс пионирске подняце рускей заєднїци у медийним систему Сербиї и часц є Акцийного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ