Опредзелєни средства за активносци националних совитох у Войводини

автор я. дюранїн, фото vojvodina.gov.rs
403 Опатрене

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович вчера уручел контракти у суми 61,6 милиони динари за софинансованє дїялносци 17 националних совитох националних меншинох пре унапредзованє меншинских правох на териториї покраїни, визначуюци же очуванє заєднїцтва за Войводину ключни приоритет.

Як виявел Мирович, векшински сербски народ и национални меншини хтори жию вєдно – вше, а насампредз у чежких часох – муша чувац заєднїцтво и унапредзовац го. Єден з найважнєйших задаткох Покраїнскей влади праве и потримовка роботи националних совитох националних меншинох же би очували язик, писмо, културни змисти, информованє и образованє на язикох националних меншинох, и тото ше будзе робиц и у часох пред нами, гварел Мирович.

Вон здогаднул на тото же Покраїнска влада прешлих рокох була активна и у вязи з вибудову и реконструкцию обєктох хтори хасную културни установи меншинских заєднїцох, у финансованю змистох з обласци видавательства, як и у ришованю других питаньох цо значни за национални меншини у локалних штредкох.

На сходу представнїкох националних совитох привитал и подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Жолт Сакалаш и визначел же вецейрочна пракса же Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци додзелює пенєжни средства за реализацию рочних активносцох националних совитох доказ тей пошвеценосци Покраїнскей влади и Секретарияту за очуванє и унапредзованє положеня националних меншинох у покраїни

Контракти достали национални совити мадярскей, словацкей, горватскей, румунскей, ромскей, чарногорскей, бунєвацкей, македонскей, українскей, нємецкей, ческей, єгипетскей, ашкалийскей, греческей, русийскей и польскей националней меншини. У мено Националного совиту Руснацох контракт приял предсидатель Борислав Сакач.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ