Отримана перша презентация за польопривреднїкох

автор а. медєши
814 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша презентация за польопривреднїкох, у рамикох Жимскей паприґарскей школи, отримана вчера у Ресторану „Червена ружаˮ. На презентациї, хтору орґанизує Здруженє паприґарох „Капсикум анумˮ, свойо продукти представели фаховци зоз компанийох „Belchim Crop Protecitonˮ зоз Беоґраду, а з обласци защити рошлїнох, потим фирма „Tradeagroˮ зоз Ґучи, з облаци прикарми рошлїнох, и на концу фирма „ZKI semeˮ з Нового Саду, чiй представнїк представел їх гибридни нашеня.

Желько Орос, спред Здруженя, на концу присутним у даскельо виреченьох пренєсол информациї о актуалним конкурсу за купованє нового трактора моци до 60 kw, а хтори муши буц випродуковани у Сербиї. Як Орос визначел, подношитель вимоги за купованє трактора треба же би у Реґистру польопривредних ґаздовствох мал уписани поверхносци жеми – до 3 гектари желєняви (на отвореним полю) и до 2 гектари житаркох, индустрийних и покармових рошлїнох. Конкурс будзе тирвац по конєц мая, а подробнєйше о условийох будзе слова и на наиходзацих презентацийох.

Презентациї надалєй буду отримани кажди вовторок и штварток на 17 годзин у Ресторану „Червена ружаˮ, а на шлїдуюцим представя ше компаниї „Agrostarˮ зоз Нового Саду, „Agrobiochemˮ тиж з Нового Саду и „Syngentaˮ зоз Беоґраду.

Остатня презентация предвидзена за 13. фебруар.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ