CENOVNIK OGLASA PRAVNIH LICA U NOVINAMA “RUSKE SLOVO” FORMAT A4

автор Ясмина

CENOVNIK OGLASA PRAVNIH LICA U NOVINAMA “RUSKE SLOVO”

A4

Oglasi i konkursi

strana Veličina (mm) Cena(din) Porez 20% Ukupno (din)
 1/1 180×250 12.500,00 2.500,00 15.000,00
 1/2 180×123 ili 87×250 8.750,00 1.750,00 10.500,00
 1/3 180×80 ili 57×250 5.625,00 1.125,00 6.750,00
 1/4 180×65 ili 87×123 6.250,00 1.250,00 7.500,00
 1/8 87×60 3.125,00 625,00 3.750,00
 1/8+1/16 87×90 4.583,33 916,67 5.500,00
 3/8 87×186 6.250,00 1.250,00 7.500,00
 3/4 180×186 10.416,67 2.083,33 12.500,00
 2/3 180×164 ili 117×250 10.000,00 2.000,00 12.000,00
stubicni centimetar 44×10 225,00 45,00 270,00

Za poslovne oglase (obaveštenja) naplacuje se 20% na ukupnu cenu za prevod teksta.

Naručilac je obavezan da za dogovoreno objavljivanje oglasa preda izdavaču sav potreban materijal najkasnije do utorka do 12 časova za broj koji izlazi u tekućoj nedelji.

 

Napomena:Cenovnik važi od 11.02.2021. godine.

Ovim prestaje da važi cenovnik od 31.08.2017 godine.

Žiro račun NIU “Ruske slovo”: 160-923244-82, Banka Intesa