Ширцом швета глєда авантуру

автор л. костелник, фото м. дудаш 12. октобер 2019

Олимпийца Михаила Дудаша познаме по його посцигнутих рекордох у атлетских дисциплинох на европских, шветових першенствох, алє и як учашнїка на Олимпийских бавискох. Михаил ше попри спорта занїма и зоз фотоґрафию, а кед ма шлєбодного часу, люби путовац и нащивйовац еґзотични дестинациї.

Початком того рока, Михаил нащивел Южну Африку, реґию Вестерн Кейп дзе препровадзел скоро три мешаци. По його словох то єдно з найкрасших местох на швеце цо дотераз видзел. Як гвари, нє єдоставно поровнац менталитет людзох зоз Африки и зоз Сербиї. Там ше досц чувствує подзелєнє жительства по фарби скори. И гоч ше скорей вельо строгше патрело на тото, нєшка то нє таке виражене, алє ше заш лєм, чувствує.

– Там людзе жию барз скромно. Биваю у ткв. помоцних хижкох хтори им будує держава, док векша часц жительства бива у алуминиюмских колїбох. То тоти цо населєли Южну Африку зоз Обали Слоновачи, Ниґериї итд. Вони ше розликую од билих людзох хтори ше тиж населєли и завжали свою позицию, побрали цо шмели и цо нє шмели, та понаправяли драги хижи. Постої бояжлївосц билих людзох там пре части краднуца, забойства, та ше досц виселюю до Австралиї и Америки дзе думаю же ше буду чувствовац сиґурнєйше – толкує Михаил.

ПАМЯТКИ ЗОЗ АТЛЕТСКИХ ПРИРИХТОВАНЬОХ

Дудаш, як успишни спортиста, пре змаганя и пририхтованя, мал нагоди путовац по швеце и видзиц вельо еґзотични дестинациї хтори зазначовал зоз своїм фотоапаратом и дзечнє ше их здогадує. Южна Африка му занавше останє найинтересантнєйше место, а ма и красни памятки и зоз Портуґалиї. Монте Ґордо и Виля Реал де Санто Антонио то места у хторих Михаил бул на пририхтованьох у атлетских клубох.

А визначел же Тенерифи красне место за людзох хтори любя комерциялни побрежя и бетон. Медзитим, вон нє єден з нїх.

– Младим бим вше препоручел, кед можу, же би нащивели Южну Африку, т. є. гоч цо, зависно од можлївосцох. Дахто люби тото цо чловек вибудовал, а дахто люби тото цо природа дала. По моїм думаню, природа красша и импозантнєйша як шицки будинки. Кед ше позбераш напр. до Риму, вец идзеш опатриц тото цо уж напредок одредзиш и знаш же сцеш видзиц, а кед ше порихташ на гору, або до велького националного парку, або резервату, видзиш и тото цо ши нє обчековал. Препоручел бим лєм же би перше патрели на свой буджет, а вец на дестинацию – гвари Дудаш.

През розгварку, Михаил спомина же би любел нащивиц Зимбабве, одкаль його добри пайташ зоз хторим ше упознал през атлетику. Бувши дзешецобоєц го дзечнє чека же би му указал шицки природни богатства яки єст у тей держави. Жада го водзиц до природи же би там препровадзели тидзень або два, под одредзенима правилами и способом справованя хторе нє дошлєбодзене потупиц, бо це у процивним може нападнуц даєдна дзива животиня. Муши ше мерковац дзе ше ґажи же би вас нє укушел отровни гад.

Нє дошлєбодзене ше приблїжовац ґу слонови, бо кед би слон рушел ґу вам, нє шмели бисце ше помкнуц же бисце го нє знємирели. Кед би вас оганял нилски конь, вец треба сцекац од нього так же ше бежи на лїво, або на право до круга, бо вон вельки и нє може нагло пременїц напрям рушаня. Кед лєв руши на вас, як Михаил гвари, ту нєт правила окрем же бисце ше помодлєли. Шицки тоти правила справованя у природи Дудаш жада цо скорей дожиц.

На путованю по африцкей реґиї Вестерн Кейп, Михаил зоз дружтвом нащивел и резерват зоз дзивима животинями. Гвари же нє були наймудрейши у шицким цо одлучели и поробели того дня.

НЄЗВИЧАЙНЕ ПУТОВАНЄ ПО АФРИКИ

– Мали зме авто марки „шевролет спарк”, до хторого зме ше лєдво троме змесцели и одвезли зме ше до часци у резервату дзе єст лєви. Наишли зме на драгу по хторей требало исц до брега, цо можебуц анї нє була добра драга, бо зме ше вожели по вельких каменьох, та сом мушел барз помали вожиц. Од горе, з брега, видзели зме ґрупу людзох оддалєну дас километер од нас. Вони сликовали лєви, цо значи же зме нє добре рушели, нє по добрей драги. Помали зме ше врацали назад, и у єдней хвильки зоз високей трави вибегнул огромни алфа лєвиско! Лєв помали преходзел коло нашого авта и очуховал ше до ньго. Пайташ и я ше ,,замарзли” од страху, док треци пайташ шмело отворел облачок на авту же би го висликовал. Ми му гварели: ,,Ведран, заври облак! Тота мачка може за секунду пребегнуц дзешец метери! Войдзе нам до авта, будземе шицки готови!” На щесце, завар облак – здогадує ше Михаил.

Зоз Йоганесбурґу, дзе чекали пайташа на аеродроме, до Кейп Тауну дзе були змесцени, одлучели ше врациц на гайзибану. Путованє требало тирвац 21 годзину, алє ше одлужело и вецей як дзешец годзини. Шедли до купеа, порихтани на длугше путованє. Медзитим, пайташ Томас мал инше на розуме и шицко зорґанизовал, цо з єдного боку було добре, док з другого, як Михаил спомина, нагварел их висц зоз конфорней зони, и так дожили памятки хтори буду паметац цали живот. Гайзибан нє бул з тих найновших, алє мал предносц же єдзенє и напой були барз тунї. Чуц було музику, так поцихи, а през облаки ше могло припатрац на нєдотхнуту природу и животинї хтори нєшка уж нє мож видзиц, бо их остало лєм даскельо на швеце.

– През тото путешествиє, видзели зме цалу Южну Африку. Тото дожице бим каждому препоручел. После того зме ишли по побрежйох од Стеленбошу и Самерсет Весту до Херманусу. На єдним од побрежйох оганяли нас бабуни. Напахали хто ноши єдзенє зоз собу и схопно украдли торби, а вец з нїма сцекли. Мой пайташ Боґдан мал щесца же вельо животинї видзел у єдним дню, за цо мнє можебуц, требало и цали мешац. У тим дню видзел бабуни, фоки, делфини, кити цо барз ридко же ше дакому шицко тото поспиши видзиц лєм у єдним дню. Вельо ту було интересантни приповедки, верим же бим до рана нє закончел приповедац о дожицох – закончує Дудаш.

СНОВАТЕЛЬ ПЕРШОГО RUNNING КЛУБА У НОВИМ САДЗЕ

Михаил вельо путовал и през свою спортску кариєру и на тих путованьох наиходзел на running клуби. Задумал же би то була добра идея, кед би ше основало єден таки клуб у хторим ше буду зберац людзе хтори любя бегац, дружиц ше, черац идеї и бешедовац. На таки способ би афирмовали здрави способ живота и заєднїцу хтора то представя. NS Running club Михаил Дудаш основал прешлого року вєдно зоз пайташом.

– Видзел сом же жительом у Новим Садзе треба таке дацо подобне, а єст и можлївосци, бо є ровни варош. Ту дзе зме стационовани и дзе маме просториї, а то на Лиману, при мосце Шлєбоди, правиме руту од седем-осем километри, хтору бежи напреднєйша ґрупа. Мило ми же маме ґрупни „чети” на дружтвених мрежох и ту видзим же ше людзе медзи собу зиходза звонка тренинґох и дружа ше. Злучую ше товаришства, клуб ше розвива, людзе ше нєпреривно приявюю, єст позитивней енерґиї и атмосфери, цо мой и циль – гвари Михаил.

Приявиц ше може кажде, и хто порихтани и хто нє порихтани, схопни и нє схопни, бо програми єст од пририхтуюцей ґрупи по озбильну. Тренинґи єст три раз до тижня, пририхтуюца ґрупа почина од 18:45, док главна ґрупа ма тренинґ од 20 годзин. 

(Опатрене 221 раз, нєшка 1)