СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 24. юлия 20 роки як умарла наша мила мац, баба и прабаба

ЄЛКА НАДЬ
народзена Надьордь

(1928‒2001)

Дня 25. децембра наполня ше 25 роки як нє з нами наш мили оцец, дїдо и прадїдо

МИХАЛ НАДЬ

(1929‒1996)


з Руского Керестура

У памяткох и молитвох з вами вашо наймилши
Спочивайце у мире Божим!
(Опатрене 2 раз, нєшка 1)