СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 2. авґуста наполня ше три роки як нас занавше зохабел наш мили бачи

ЮЛИЯН МЕДЄШИ

(1955–2019)
з Руского Керестура


Занавше го буду ношиц у красних памяткох – Наташа, Иґор и Софиа Бикийово, Михаела, Миодраґ, Ана и Єлена Миленковичово и Андрей Сабадош
Спочивай у мире Божим!
(Опатрене 4 раз, нєшка 1)