Ювилейни 60 Любичевски конїцки бависка

автор Д. Барна
304 Опатрене

ПОЖАРЕВАЦ – На конїцким обегованю у Пожаревцу, участвовала кобула Парма Ферм, чий власнїк Иван Медєши зоз Руского Керестура и зазначела одлични резултат.

Конїцки обегованя у Пожаревцу тирвали два днї, всоботу бежали слабши, а внєдзелю моцнєйши конї. Всоботу отримани и Любичевски вецейбой, док внєдзелю отримани дринґацки полушвидки и швидки обегованя.

Обегованє у хторим участвовала кобула Парма Ферм, ношело назву „Стиґ”, и наградни фонд того обегованя бул 300.000 динари.

Бежало ше у партиї дo 15.000 боди, дзе длужина стази виношела 2.200 метери, а Парма Ферм стартовал зоз числа 5. У тей партиї бежали 9 конї.

Побиднїк обегованя на Любичевских конїцких бавискох була кобула Парма Ферм, хтору гонєл Борис Нович зоз Суботици. Тото обегованє кобула Парма Ферм вибежала у часу од 1:15:0 по километру, цо єй особни рекорд на такей длужини. За освоєне перше место достали 832,5 боди.

Треба визначиц же у главним швидким дринґацким обегованю перше место завжал Брено Лаумар (Brenno Laumar), у власнїцтве Николи Йокича, хтори и присуствовал на додзельованю погарох, а хторого тиж гонєл Борис Нович зоз Суботици.

Орґанизатор конїцких обегованьох бул КД Кнез Михайло Пожаревац.

Шлїдуюце конїцке обегованє заказане за 24. септембер, а будзе отримане у Зомборе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ