Наютре будзе Чукияда

автор а. медєши
277 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у лапаню риби, Чукияда, котру уж по традициї орґанизує Здруженє спортских рибарох „Коляк”, у Руским Керестуре, а з нагоди ошлєбодзеня валалу од фашизму, будзе отримана на нєдзелю 23. октобра.

На тото клубске змаганє поволани шицки члени Здруженя, а сход змагательох рано од 7 годзин у рибарским лєтнїковцу на базену.

По пропозицийох дошлєбодзене ше змагац зоз трома циґонями без балерини, а зоз штвартим мож лапац рибки за мамки.

Змаганє будзе отримане на новей писти од моста ґу базену.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ