Нєогранїчени рок за приявйованє польопривредного ґаздовства до еРПҐ

автор Д. Барна
349 Опатрене

БЕОҐРАД – Зоз Министерства за польопривреду, лєсарствo и водопривреду здогадую шицких польопривредних продуковательох же нєт конєчни термин за приявйованє до системи електронского риґистру (еРПҐ). Тиж так прияву и обнову статуса ґаздовства мож одробиц по хвильку подношеня вимоги за жадану субвенцию, сообщене на сайту спомнутого Министерства.

Початок розписованя явних поволаньох 3. април, алє то нє значи же то конєчни термин за приявйованє до еРПҐ, котри нєогранїчени. У случаю же явни поволаня за субвенциї, котри предмет интересованя починаю познєйше, нє муши ше понагляц зоз ажурираньом и обнову статусу ґаздовства.

Перше явне поволанє котре будзе розписане 3. априла, то тото за субвенциї по гектару, будзе отворене аж 45 днї, до 15. мая, же би шицки польопривредни продукователє мали часу за зредзованє стану у реґистрох и обнову статуса ґаздовства.

Подробнєйше о шицким мож пречитац на интернет боку: eagrar.gov.rs

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ