Отримана пията схадзка Скупштини општини Кула

автор д. барна, фото: кула.рс
313 Опатрене

КУЛА – Пияток, 30. септембра, отримана пията схадзка Скупштини општини Кула. Скорей першей точки, предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич, поволал представнїкох опозицийних одборнїцких ґрупох же би предложели своїх членох котри войду до составу Општинскей виберанковей комисиї.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич з нагоди першей точки, Предкладаню одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2022. рок, визначел же буджет прецизни и ясни. Важни сеґмент дополньованя буджету то додатни средства з котрима би ше гражданом дала потримовка у набавки енерґентох з оглядом же цени енерґентох подракшую. Опозицийни одборнїки винєсли становиско же ше чечуца ликвидносц отримує зоз кредитох, и же ше Уредба о енерґийним шпорованю Општини применьовала на предшколски установи и школи, цо по їх думаню нєприлаплїве.

Предсидатель општини визначел же енерґийне шпорованє унапрямене на административни просториї у явних институцийох, а же анї у єдней хвильки енерґийне шпорованє нє унапрямене на просториї дзе пребуваю дзеци. После вичерпней розправи, дзе було дати и даскельо опомнуца дзепоєдним одборнїком, прешло ше на усвойованє Предкладаня одлуки о вименкох  и дополнєньох одлукох о буджету Општини Кула за 2022. рок, котри вигласани зоз векшину гласох одборнїкох.

По Дїловнїку, розправи по точкох два и три, котри ше дотикаю финансийней потримовки фамелийом зоз дзецми и права зоз обласци социялней защити, як и од точки пейц до точки осем, котри вязани за нєрухомосци и будовательну жем у општинским власнїцтву, були обєдинєни, док ше о каждей точки гласало окреме. По другей и трецей точки дньового шора, одборнїки посцигли консензус и скоро єдногласно их прилапели.

Штварта точка дньового шора дотикала ше Предкладаня одлуки о виробку Плана детальней реґулациї за будованє соларней електрарнї на териториї општини Кула. Кед слово о соларней електрарнї, инвеститор подприємство „Еquinox Power”, котре препознало обласц општини Кула як перспективне и инфраструктурно опремене кед слово о слунковей енерґиї. Штварта точка виволала процивенє одборнїкох опозициї пре їх становиско же тоту точку провадзи нєдостаток явней розправи.

У рамикох дзевятей точки розпатрани и усвоєни Звит о роботи явних комуналних подприємствох котрим снователь општина Кула, за 2021. рок, як и предкладанє Ришеня о даваню согласносци на Одлуку надпатраюцих одборох явних комуналних подприємствох о розподзельованю заробку зоз 2021.  року.

Дзешата точка була у вязи зоз комуналну дїялносцу, а конкретнєйше було предкладанє Ришеня о даваню согласносци за вименки и дополньованя Програми роботи Явного комуналного подприємства „Комуналєц” зоз Кули за чечуци 2022. рок. Деталї тей програми розтолковал директор того подприємства Марко Пешич.

У рамикох єденастей точки розпатране предкладанє Ришеня о даваню согласносци на Програму роботи зоз финансийним планом установох котрим снователь општина Кула за наиходзаци 2023. рок,  Културного центру Кула, Дома култури Червинка, Дома култури Сивец, Дома култури Руски Керестур и Народней библиотеки Кула.

Одборнїки усвоєли и Звити о спроведзених виберанкох за членох Совиту Месней Заєднїци Руски Керестур и Месней Заєднїци Горня варош.

Тринаста точка дньового шору була резервована за кадрово ришеня, та так усвоєни предкладаня Ришеня о менованю директора Явного комуналного подприємства  „Радник” зоз Сивцу, преставаню окончователя длужносци директора и Ришеня о менованю директора Центру за социялну роботу Општини Кула, розришованю члена Управного одбору Дома култури Руски Керестур и розришованю и менованю членох Школского одбору Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ