Отримана Рочна скупштина Здруженя ремеселнїкох

автор М. Афич
444 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох, у своїм майсторским доме вчера вечар отримало 188. рочну Скупштину, хтора ше традицийно отримує перша у року, коло швета Богоявлeня.

Присутних привитал предсидатель Здруженя Владимир Емейди, а зишли ше вецей як 30 членох, госцох и старих тє. пензионованих майстрох, а вец шицки з минуту цихосци дали чесц упокоєним членом у прешлим року.

Предсидатель потим винєсол активносци Здруженя у прешлим року а то вецей роботни акциї и активносци на отримованю и адаптованю майсторского дому, реализованє проєкту потримовки поднїмательом, традицийни Керестурски саям и друге.

У шицких активносцох визначена финансийна потримовка Општини алє и єй порихтаносц за векше сотруднїцтво у фаховей сфери дзе на розполаганю Канцелария за поднїмательство и Канцелария за локални економски розвой, а Здруженє вше ту порихтане поштредовац.

У планох за наступаюци рок предвидзени подобни активносци, а тиж и подмладзованє членства. Здруженє мало и позитивне финансийне дїлованє, зоз вкупно 466.000 динарами од котрих векшина з Општини, а остали нєвихасновани скоро 60.000 динари.

На Скупштини було бешеди и о актуалней привредней ситуациї у валалє у хторим єст 100 приватних поднїмательох од котрих коло половка активно участвую у активносцох Здруженя. Тиж и присутни предсидателє Месней заєднїци и Националного совиту Руснацох бешедовали о лоньских и наступаюцих активносцох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ