Почина вияшньованє осмакох за виборни предмет

автор Я. Дюранїн
302 Опатрене

СЕРБИЯ – На основи ревидованого Правилнїка о програми закончуюцого испита у основним образованю и воспитаню, Министерства просвити сообщело же ше од того школского року почина применьовац нови концепт Закончуюцого испиту.

Як предвидзене з тим Правилнїком, школяре осмих класох буду покладац Закончуюци испит зоз трох предметох, а нє зоз пейцох як було предходних рокох. То значи же буду покладац тест зоз сербского односно мацеринского язика, математики и предмету хтори школяр вибере зоз лїстини наставних предметох з природних и дружтвених наукох꞉ биолоґиї, историї, ґеоґрафиї, физики и хемиї.

Школяре треба же би ше вияшнєли о трецим предмету од нєшка по найпознєйше 30. децембер писмено у школи, лєбо на порталу предвидзеним за упис школярох до штреднєй школи꞉ www.mojasrednjaskola.gov.rs.

Школяре осмих класох Пробни закончуюци испит буду покладац 24. и 25. марца 2023. року, а Закончуюци 21, 22. и 23. юния 2023. року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ