Школяром туристичного напряму представена робота на горватским приморю

263 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР ˗ Школяром II и IV року туристично-готелиєрского напряму на практичней настави була представена робота готелу Маистра ґрупи котра ма свойo готели на горватским приморю, дзе уж вельо роки роби Керестурец Славко Ройко и велї валалчанє.

Преподаванє орґанизовали наставнїци фахових предметох зоз школи  и преподавач Ройко Славко, а школяре мали нагоду чуц як функционую готели у Горватскей, як ше там роби, яки права маю туристи, а яки заняти. Тото преподаванє им похасує у школованю, а и у роботи котра их чека.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ