Заняти у прешколских установох вимагаю злєпшанє материялного положеня

автор бта/мар
1.1k Опатрене

БЕОҐРАД – Члени Самостойного синдикату предшколского образованя и воспитаня Сербиї Министерству просвити вчера придали петицию, з хтору глєдаю злєпшанє материялного положеня. Петицию подписали представителє установох зоз 70 городох и општинох, а з ню глєдаю же би предшколске образованє було финансоване з буджету держави, а нє локалних самоуправох, як цо то тераз.

– Роки пробуєме врациц предшколске образованє до нормали – гварела новинаром пред будинком Министерства предсидателька спомнутого синдикату Лїляна Кикович, и виявела же заняти у тей обласци, як першим крочаю у образованю, жадаю войсц до цалосней системи образованя.

По єй словох то длугорочни проблем, а перши крочай би бул отримованє схадзки з представителями министерствох просвити, финансийох и локалней самоуправи.

Члени того синдикату вимагаю вименку Уредби о коефициєнтох плацох занятих у явним секторе, бо плаци у предшколских установох спод уровня трошительней кошарки за 2016. рок, а їх виплацованє з боку локалних самоуправох нє порядне.

Вимога потолкована и з тим же ше у локалних самоуправох „нє почитує одлуки Влади о дошлєбодзеним звекшаню плацох за штири и шейсц одсто, з чим заняти тирвацо очкодовани у одношеню на други дїялносци хтори припадаю Министерству просвити”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ