Традиция отримана по нєшка

автор Вл. Дїтко
437 Опатрене

Медзи двома значнима роботами, єшеньскима роботами на полю и традицийну забивачку, Янко Хрчек зоз Шиду поробел ище єдну нє таку малу роботу, а то печенє палєнки. У обисцу Хрчекових вше було добрей палєнки и бачи Янко, або Яно, як го волаю, од тей традициї нє одступел гоч є у осмей децениї живота, а анї здравствени проблеми го нє зопарли у тей роботи.

Наш собешеднїк купел 300 кили грозна, а то му було достаточне же би випекол три казанї палєнки. Гвари нам же є задовольни, бо випекол 12 литри по казаню и зохабел же би була моцна 22 и 20 ґради, бо то, як гвари, достаточна моц.

– Бул сом окреме мотивовани випечиц палєнку, бо ми ше народзел унук Неманя од старшей дзивки хтора жиє у Новим Садзе. Обичай вец таку палєнку роками чувац и нє рушац. Задовольни сом, бо сом купел грозно „ґрашевина” и зоз 12 литрами палєнки по казаню сом барз задовольни. Тиж и моц палєнки сом зохабел же би нє була анї барз моцна анї слаба. Палєнку хтора з казаня чури на концу печеня, такволану патоку, як и каждого року, зохабям и вец ше ю ознова препека кед ше пече нова палєнка. Гоч сом уж у рокох и боля ме ноги, дзечнє печем палєнку, гоч ю я нє пиєм, алє любим мац у обисцу свою домашню палєнку. Ту у нас у Сриме обичай понукнуц госца або познатого з погариком-два добрей палєнки – гвари нам бачи Янко Хрчек, хтори бул добре розположени кед зме го нащивели док пекол палєнку кед ше, як ше ту гвари, з „веселей машини” курело, а палєнка помали чурела.

Хрчек нам далєй приповеда же його фамелия мала винїцу на Ґибарацким брещку (часц Фрушкей гори у хотаре, валал Ґибарац при Шидзе), а то була винїца як дакеди, на колїкох, а грозно було добре, бо то подруче хторе одвитує лози, а там дакеди давно були вельки винїци дакедишнього познатого апатикара зоз Шиду Козяка. Скорей Хрчеково правели надосц вина и палєнки хтори тримали у древених гордовох, а Янко лєм предлужел тоту роботу.

– До пред дзешец роками сом мал винїцу и кед сом ше уж нє могол о нєй старац, бо винїца сце слугу и вельо роботи, повиберал сом чокоти. Паметам же ше медзи двома Крачунами, од 20. децембра по 7. януар, добре попредало и вино и палєнку, а кед сом остал без винїци, нє сцел сом же би у обисцу нє було добрей палєнки, та купим грозна кельо ми треба и випечем палєнку – задовольно гвари Хрчек.

ВЛЄЦЕ ЗОЗ ШЛЇВКОХ

Срим познати по тим же у нїм єст надосц рижни овоци и нїч нє препада и нє одруцує ше. Хрчек нам гвари же през лєто збера шлївки и ринґлови (у Сриме гваря зерделиї або дянарици) и з тей овоци тиж пече квалитетну палєнку, а тота робота коло печеня палєнки му нє чежка и дзечнє ю роби. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ