Прецо нам важни живот чловека

автор А. Бучко
181 Опатрене

*Спозоренє: у тексту єст часци хтори ше одноша на шмерц блїзкей особи, цо може буц триґер

Рано. У гужви сце, у машини. Рихтаце ше на роботу. Ви и ваш партнер⁄ка. Кажде кончи свойо, меркуєце же бисце ше нє позбивали. Побочкаце ше (або аж анї нє) за довидзеня и одходзице на свою роботу, яка ґод є.

Робице, на павзи сце, рихтаце ше дому.

И добиєце поволанку. Тот ваш партнер⁄ка мертви. Нєт их вецей. Нє маце вецей потримовку у обисцу. И то лєм так, робел⁄а на роботи и вецей их нєт. Нєт хто  зайсц до предавальнї и купиц яблука, бо нєт у обисцу. Нєт особи же би вас облапела кед вам чежко. Же би попомивала вечар кед зашпице. Нєт особи на хтору сце ше звикли, бо сце препровадзовали кажди дзень вєдно. Нєт. Празне. Боль. Сциска вас медзи першами. Можебуц нє можеце спац. Можебуц йойчице. Алє, ваш швет яки сце по тераз мали вецей нє постої. И окрем же мушице направиц нови швет, огромна боль присутна.

Новинар Славко Чурувия забити 1999. року у преходу опрез зґради у хторей жил. Седемнац роки после, 2015. року почало судзенє особом хтори го забили. Року 2019. Специялни суд у Беоґрадзе преглашел штверих припаднїкох Державней безпечносци виноватих за забойство, а суд наведол же нєпоштредни вивершитель забойства НН особа.

Апелацийни суд тоту пресуду утаргнул рок познєйше. У поступку хтори повторени 2021. Специялни суд ознова приноши пресуду зоз хторим обвинєти и осудзени за забойство Чурувиї.

Апелацийни суд у Беоґрадзе 2024. року ошлєбодзел штверих дакедишнїх припаднїкох Державней безпечносци од обтужбох за забойство новинара Славка Чурувиї 1999.року.

Абсолутно сом нє мала реакцию на найновшу пресуду. Прето же сом страцела довириє до системи у Сербиї. Прето ме тота пресуда нє зачудовала, нє виволала реакциї у мнє, бо сом свидома же система пошла „до очину“. Нажаль. Кельо ґод я писала ту тераз бесни слова – нє похопя их.

Битно же забити чловек. Ище горше же то бул новинар.

Тото цо мнє боляце же знам же векшина гражданох у Себиї и коло мнє, нє видзи проблем у тей пресуди. Роздумовала сом прецо то так. Можебуц, прето же го нє видза як чловека. Як партнера. Як фамелийну особу. Особу, хтора робела роботу и прето є забита (нє битне ту як ви особнє думаце же робел роботу, битне же робел роботу и забити є). Прето нам система нє роби, бо систему, на концу, творя людзе.

Тоту, голєм мнє боляцу прирповдку на початку сом вам написала у наздаваню же вам вивола емоцию. Боль. Прето же, можебуц у тей болї, емпатиї похопице же то бул чловек. И же система длужна защиц и одвитовац за чловека.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ