СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ

Дня 25. авґуста наполнюю ше шейсц мешаци як нас зохабела наша мила андя

МАРИЯ НАДЬ
народзена Сеґеди

(1939‒2021)
з Руского Керестура


Нїґда Вас нє забуду вашо бачикове Славо и Дюра як и андї Натала и Славка зоз своїма фамелиями
Най Вас ангели чуваю!
(Опатрене 5 раз, нєшка 1)