Од нєшка порядна робота городских шалтерских службох и явного превозу

3.9k Опатрене

НОВИ САД – После утаргованя позарядового стану у Сербиї, од нєшка починаю робиц городски шалтерски служби у Новим Садзе, а Явне городске транспортне подприємство „Нови Сад” почнє вожиц по узвичаєним розпорядку.

Робота шицких явних подприємствох и шалтер службох будзе ше одвивац зоз строгим почитованьом шицких мирох и препорученьох Влади Сербиї за зоперанє дальшого ширеня вирусу Ковид-19.

Гражданом ше препоручує же би на уходу до шалтерских салох и до канцеларийох за приєм Городу Нового Саду, хасновали защитни маски и рукавици, а будзе ше почитовац и мира физичней дистанци, та число клиєнтох у просторийох будзе огранїчене.

Автобуси буду вожиц по розпорядку за роботни дзень, а през викенд по розпорядку за соботу и нєдзелю. Путнїки буду мушиц почитовац предписани епидемиолоґийни мири и хасновац защитну маску и рукавици, а буду мушиц мац важацу карту за превоз – предплатну карту за май, а поєдинєчну або дньову карту годни купиц у автобусу.

Явне подприємство „Информатика” здогадує гражданох же рахунки котри достали под час позарядового стану можу виплациц по конєц рока без обрахованей камати. Тоти котри пре обєктивни причини нє годни виплациц рахунки анї по конєц рока, годни заключиц контракт о плаценю на рати шлїдуюцого року.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ