Мож ше приявиц на турнир

автор Л. Вереш
160 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова и того року орґанизує Мемориялни турнир „За Мариа”, хтори будзе отримани од 30. авґуста по 1. септембер на стадиону ФК „Бачка 1923”.

Катеґориї хтори ше можу приявиц 2011/2012/2013/2014/2015/2016.

Котизация за шицки екипи виноши 7.000 динари.

Приявиц ше мож при Драґанови на число телефона 061/1325559, лєбо при Желькови на число телефона 064/6460353.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ