Мож ше приявиц на турнир

автор Л. Вереш
511 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова орґанизує Медзинародни мемориялни турнир за Мариа, хтори будзе отримани од 25. по 27. авґуст на Бачковим терену.

Катеґориї хтори ше можу приявиц 2010/2011/2012/2013/2014/2015.

Котизация за шицки екипи виноши 6.000 динари.

Приявиц ше мож при Дулетови на число телефона 064/5450870 и при Драґанови на число телефона 061/1325559.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ