Нє назберане достаточно пенєжи за купованє брентачох

автор Ан. Медєши
220 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция збераня пенєжох за купованє огньогасних брентачох за обуку дзецох, пионирох, уж по треци раз ше нє удала, односно нє назберане достаточно пенєжу.

Акцию порушал Йожеф Бодо спред Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, та од 16.800 динари кельо кошта найтуньши брентач, назберане лєм кус вецей як 10.000 динари.

Акция була отримана всоботу 6. юлия у предполадньових годзинох опрез Огньогасного дому, зоз идею же би, хто може, донирал старе желєзо, стари електрични апарати або стару билу технїку, хтори би ше предало на рециклажу, а з назбераних пенєжох огньогасци би купели два нови брентачи за гашенє початних огньох, односно за обуку дзецох.

Два брентачи нєобходни, як гварел орґанизатор Йожеф, понеже би ше дзецом у школи и Предшколскей установи могло обдумац вежбу гашеня огня або медзисобне змаганє.  

Потребни пенєж, гваря огньогаци, будзе дополнєни док им зоз Општини буду преруцени средства, хтори того року, за розлику од прешлих, пожня даскельо мешаци.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ