Промоция Aнґлийско-руского словнїка на Филозофским факултету

автор В. Вуячич
462 Опатрене

НОВИ САД – Промоция Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски будзе отримана на Филозофским факултету на штварток, 15. децембра на 18 годзин. 

Публикованє того капиталного дїла потримали Город Нови Сад и Филозофски факултет. Видавателє: Завод за културу войводянских Руснацох, Филозофски факултет Нови Сад и Руска матка. 

Контакт: предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса (062 590 341, mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ