Рукописи послац по 1. септембер

автор Б. Варґа
115 Опатрене

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” од 1. януара 2024. року розписало поволанку за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски зоз обласци поезиї, прози, драми, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих.

То явни конкурс за видавательни 2025. рок, а рукопис треба послац найпознєйше по 1. септембер 2024. рок на електронcку адресу: ruske.vidavateljna@gmail.com.

Рукопис треба же би бул написани по руски, у електронскей форми, унєшени до програми Ворд у системских майкрософтових Виндовс фонтох (нє стари Букви скул), треба же би мал найменєй штири и найвецей двацец друковани табаки (єден табак – 16 боки) и же би сполньовал нєобходни критериюми, котри оценї фахова комисия Видавательней редакциї.

З рукописом у мейлу треба послац Молбу у котрей буду наведзени точни податки о авторови, мено, презвиско (або псевдоним), електронску адресу и телефон, як и нєобходну информацию котру автор жада сообщиц редакторови.

Рукописи котри сцигню на нашу адресу, од 1. септембра 2024. року будзе розпатрац штирочлена комисия у составе: Ирина Гарди Ковачевич, Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Микола Шанта (одвичательни редактор). Конєчни список прилапених рукописох за Видавательни план за 2025. рок будзе обявени по 31. децембер 2024. року.

НВУ „Руске слово” нє длужне друковац кажди рукопис котри сцигнє на нашу адресу, а о поступку з рукописами Установа будзе благочасово информовац авторох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ