Драгши бензин и путованє по автодрагох

автор Ол. Папуґа
110 Опатрене

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї дала желєне шветло за нови ценовнїк „Драгом Сербиї” же би од 10. юлия подрагшeло путованє на автодрагох.

Од Нового Саду по Беoґрад драгарина будзе коштац 310 динари, а дотераз ше плацело 290, автодрага од Суботици по Беоґрад будзе коштац 800  динари, од Суботици по Нови Сад 490, од Нового Саду по Вербас 150 динари, од Шиду по Беоґрад 500.

Литра дизелу од пиятку, 12. юлия, будзе коштац 208 динари, а бензину 195 динари, цо значи же у одношеню на прешли тидзень дизел будзе драгши 3 динари, а бензин 2.

Министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич наявел же ше до конца рока формує нове подприємство за наплату драгох, бо ше нарок будзе наплацовац нє лєм путованє на автодрагох, алє и на швидких драгох, односно на пошвидко законченей драги Шабац‒Лозница (54 километри), на Фрушкогорским коридору и Дунайским коридору (69 километри).

Предвидзене же од наплацованя драгарини Сербия нарок достанє од 48 до 50 милиярди динари, а за два роки од 75 до 80 милиярди.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ