Керестурска Школа у проєкту о „желєней” енерґиї

автор М. Афич
328 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи „Петро Кузмяк” 23. януара фаховци зоз Департману за инжинєрство защити животного штредку и защити на роботи – Факултету технїчних наукох универзитету з Нового Саду, отримали презентацию на тему „Алтернативни жридла енерґиї” як часц будуцого проєкту “Klimi Foody Circle Okej Skar”.

Презентация тей теми ма циль едуковац штредньошколцох, у 15 вибраних штреднїх школох ширцом Сербиї, о поняцу „желєних” обновлївих жридлох енерґиї, о їх потенциялу, о доступних технолоґийох, як и о тим цо зробиц же би „желена” енерґия була применлїва, а з найменшим можлївим уплївом на животни штредок, воздух, воду, жем, биодиверзитет и здравє людзох, як и о локалних и реґионалних акцийох за имплементацию и хаснованє „желєней” енерґиї.

Проєкт ше реализує з финансийну потримовку Амбасади ЗАД у Беоґрадзе, а у рамикох Алумни проєкту Fulbrajt алумнисти професора Неманї Станисавлєвича. То уж шести рок за шором же ше реализую проєкти того типу, а на рижни теми защити животного штредку.

У проєкту попри керестурскей Школи участвую ище штернац школи з Войводини и цалей Сербиї, а до нїх уключени вецей як 250 школяре. Проєкт тирва од септембра 2022. по септембер 2023. року, роботня у керестурскей школи була друга по шоре, а домашня єй була професорка биолоґиї Тереза Катона.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ