На пондзелок у местох општини ше будзе пирскац коровча

автор Вл. Дїтко
80 Опатрене

ШИД – Подприємство „Циклонизация Лоґистик“ Д.О.О на пондзелок будзе знїщовац коровче коло беґельох на подручу Ямени, Люби, Шиду, Илинцох, Батровцох и Адашевцох.

Третиранє будзе окончене зоз гербицидами на бази ґлифосата и триклопира и прето ше спозорює пчоларох най благочасово защица лади зоз пчолами на спомнутих подручох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ