У Дюрдьове будзе ушорени парк

автор РТВ
517 Опатрене

ДЮРДЬОВ, ҐОСПОДЇНЦИ – У Дюрдьове и Ґосподїнцох по конєц рока буду реализовани шейсц микропроєкти на основи Явней поволанки на хтору мали право конкуровац нєформални ґрупи гражданох општини Жабель.

У Дюрдьове будзе ушорена желєна поверхносц опрез Дому пензионерох, будзе ушорени парк и оправени криж у центру валала.

У Ґосподїнцох будзе ушорени терен за кошарку, дражка за пешакох и авионске кридло.

Реализованє предкладаньох гражданох часц проєкту „Одвичательни локални финансиї и уключованє жительох” хтори општина Жабель запровадзує у сотрудїцтве зоз представительством швайцарскей орґанизациї „Хелветас” у Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ